Behandeling

De volgende klachten en problemen kunnen reden zijn om u aan te melden:

  • somberheid, depressiviteit
  • angst, paniek, hyperventilatie, fobieën
  • stress- en spanningsklachten, lichamelijk klachten
  • overmatige vermoeidheid
  • problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen
  • eetproblemen
  • slaapproblemen
  • seksuele problemen

Informatie over psychische klachten kunt u vinden in de Psychowijzer, een website van MIND. Ook vindt u hier enkele zelf-tests.

Voor bepaalde klachten en problemen wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Dit betreft onder meer werkgerelateerde problemen, relatieproblemen en rouwproblemen. Voor deze onverzekerde zorg kunt u zich wel bij mij aanmelden. U krijgt voor deze behandeling dan een rekening toegestuurd.

Zorgzwaarte

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient aan het begin van de behandeling de zorgzwaarte bepaald te worden. Hiertoe vul ik op basis van de intakegegevens een vragenlijst in, de HONOS+. De zorgzwaarte geeft een indicatie over de verwachte behandelduur, dan wel dat opnieuw met behulp van de HONOS+ de zorgzwaarte geëvalueerd moet worden.

 

Wachttijden

De wachttijd voor een intakegesprek is moeilijk te bepalen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Crisis en hulp buiten werktijden

Mijn praktijk kan geen hulp bieden buiten de aangegeven werktijden. Buiten de aangegeven werktijden, in de weekenden en op feestdagen kunt u contact op nemen met uw huisarts of de huisartspost. Zo nodig kan er via uw huisarts of de huisartspost contact gelegd worden met de crisisdienst van de GGZ-instelling in de regio.

Privacyverklaring

Vanaf 1-7-2022 is elke zorgaanbieder verplicht om patiëntgegevens door te geven aan het Nza. Dit betreft onder andere: diagnose-hoofdgroep, antwoorden op de HoNOS+, zorgvraagtype, eerdere opnames/acute ggz.

Het doel hiervan kunt u lezen op de website van NZa: nza.nl

U kunt tegen de aanlevering van deze gegevens bezwaar maken; ik zal dan geen gegevens van u doorgeven aan het Nza. Uw bezwaar kunt u aangeven middels het formulier Privacyverklaring.