Arno Hoosemans

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Vrijgevestigde praktijk: Eureka - Psychologie en Psychotherapie, KvK: 60598492
Kwaliteitsstatuut
Privacyverklaring AVG

Contracten met de meeste zorgverzekeraars.

BIG nummers
GZ-psycholoog: 79044200525 
psychotherapeut: 99044200516

Cliëntgericht psychotherapeut.
Supervisor en leertherapeut VPEP (voorheen VCgP).
Lidmaatschap: VPEP, NIP, NVP, NVNP.
Specialisatie: psychotherapie, persoonlijkheidsproblematiek, traumaverwerking.
Aanwezig: maandag middag (1x2 weken), dinsdag en donderdag heel de dag.
Wachttijd: 7 weken (update januari 2024)


Ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Het is raadzaam om uw ontevredenheid in eerste instantie met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere behandelaar. Via uw huisarts kunt u een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog/psychotherapeut.

Wanneer u ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van mij en we komen er samen niet uit dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychologische zorg Wkkgz (NIP). Het NIP kent een College van Toezicht. Mijn beroep valt tevens onder het tuchtrecht van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Informatie hierover vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Gebruikte afkortingen:

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
VPEP: Vereniging voor Persoonsgerichte en Experientiële Psychotherapie
NVNP: Nederlandse Vereniging voor NeuroPsychologie

 

Arno Hoosemans